Potrzeby seniorów, ich stan zdrowia, jakość życia oraz sytuacja społeczna i aktywność, w ostatnim czasie stały się przedmiotem licznych badań. Analizy wskazują na zjawisko wykluczenia technologicznego, osłabienia relacji międzyludzkich, pogarszanie stanu zdrowia – fizycznego, jak i psychicznego oraz obniżenie poziomu aktywności i samodzielności wśród seniorów. Co więcej, aż 40% z nich deklaruje, że we wspomnianych kwestiach nie otrzymuje żadnej pomocy. Jak zmienić ten stan i poprawić jakość życia seniorów? Diagnozuje raport SeniorApp przygotowany we współpracy z ekspertami z organizacji o działalności proseniorskiej.