Do 1 czerwca podatnicy muszą zapłacić podatki dochodowe. Rząd wydłużył czas na rozliczenie roczne 2019 r. o miesiąc. By nie zostać ukaranym za wysłanie zeznania podatkowego należy jednak spełnić łącznie dwa warunki: złożyć deklarację oraz zapłacić należny podatek do 1 czerwca 2020 r. Wiele firm skorzystało z możliwości złożenia zeznania rocznego później oraz z odroczenia płatności podatków.

BCC apeluje o przesunięcie tego terminu do końca września.

W obecnych warunkach jest to konieczne. Z naszych badań wśród przedsiębiorców wynika, że 82% firm zanotowało spadek obrotów w kwietniu 2020 r. (w porównaniu do kwietnia 2019 r.), a brak problemów z płynnością ma mniej niż 1/3 firm.

Pomimo propozycji, które zgłaszaliśmy, w kolejnych tarczach antykryzysowych nie uwzględniono rozwiązań, które pozwoliłby firmom lepiej zarządzać płynnością, choć były dość łatwe do wprowadzenia: umożliwienie swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT (split paymanet), czy przyspieszenie zwrotów VAT.

Większość firm zaangażowała swoje rezerwy kapitału, ale najczęściej deklarują, iż bez pomocy państwa są w stanie przetrwać przez maksymalnie 4-6 m-cy. I taki powinien być minimalny horyzont wsparcia, również związanego z różnymi obowiązkami podatkowymi.

Dlatego BCC apeluje również o przesunięcie terminów wejścia w życie nowelizacji przepisów podatkowych o co najmniej sześć miesięcy – chodzi w szczególności o regulacje w zakresie VAT (nowe pliki elektroniczne JPK_VDEK, kasy on-line, nowa matryca stawek VAT, nowe zasady rozliczania transakcji transgranicznych), ale także podatków dochodowych.

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza - to nie jest czas na zalewanie przedsiębiorców nowymi obowiązkami i koniecznością wprowadzania kosztownych zmian administracyjno-technicznych. Przesunięcie przez Ministerstwo Finansów terminu wejścia w życie kas on-line (z połowy roku na początek 2021) - to krok w dobrym kierunku, ale potrzebne jest podejście systemowe, które „pakietowo” przesunie wszystkie tego typu zmiany na późniejszy czas – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC.

W przeciwnym razie przedsiębiorcy nadal będą się głowić, czy w ostatniej chwili rząd przesunie termin wejścia w życie przepisów, czy nie – dodaje szef BCC.


Przesłane przez:

Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCCPrzesłano: 22.05.2020
fotokolaż: suskiDlaWas.info