Wiemy dość powszechnie, że HIV nie zniknął, dlatego jest pięć powodów, żeby zrobić test na HIV. - Wiemy również, że pacjenci z rozpoznaniem HIV/AIDS mogą w Małopolsce korzystać ze świadczeń. To ważne także dla osadzonych w ZK i AS - z dodatnim wynikiem WZW, HIV lub już AIDS, opryszczki lub chorób wenerycznych

Przybywa pacjentów z zakażeniem HIV. Większość z nich chce zmiany leczenia na mniej szkodliwe, co w czasie stanu epidemii COVID-19 nie jest bez znaczenia dla społeczeństwa. Warto wiedzieć o: KORONAWIRUS I HIV - INFORMACJE DLA OSÓB HIV+ - gdyż stan zdrowia potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym okresie życia. - Tym bardziej, że podróżowanie po świecie wiąże się bardzo często z przypadkowymi kontaktami erotycznymi. - Do zakażenie wiele nie trzeba. Wiedzy nigdy za wiele, ostrożności także.

Warto jeszcze wziąć udział - bo Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło konkursu na komiks dotyczący problematyki HIV/AIDSZgłoszenie uczestnictwa w konkursie musi nastąpić w terminie do dnia 30 września 2021 roku. Dla uzdolnionych pozostało nie wiele czasu.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Instytut Badawczy opublikował statystyki, które mogą dać wiele do myślenia, w jakim środowisku mieszkamy, pracujemy i żyjemy.

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH I NADZORU

Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach 1986-2020

Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2016-2020, według prawdopodobnej drogi transmisji
Średnia roczna liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV w latach 2016-2020, według województw
Średnia roczna zapadalność na AIDS w latach 2016-2020, według województwDane wg stanu w dniu 31.12.2020 r.


Informacja roczna


Podane poniżej dane podsumowują przypadki zgłoszone w 2020 r. z uwzględnieniem korekt dokonywanych w trakcie trwania roku i odzwierciedlają stan na 31.12.2020 r. Przytoczone statystyki mogą nie stanowić bezpośredniej sumy danych publikowanych miesięcznie.W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zgłoszono 840 nowo wykrytych zakażeń HIV, 47 zachorowań na AIDS oraz 10 zgonów osób chorych na AIDS.

Spośród 840 zarejestrowanych w 2020 roku przypadków, 128 było rozpoznanych w roku 2019. Pozostałe 712 przypadków rozpoznano w 2020 roku.

Spośród zarejestrowanych w 2020 r. 47 zachorowań na AIDS, 13 rozpoznano w roku 2019, a 34 w 2020 roku.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2020 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych przypadków) stwierdzono zakażenie HIV u 26.383 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 6.416 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 1.993 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 4.404 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 3.815 zachorowań na AIDS; 1.439 chorych zmarło.

W ponad 50% zgłoszeń nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia (w 13.230 przypadkach zakażenia HIV). Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, która wymaga podjęcia działań ze strony wszystkich osób współpracujących przy monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce. Brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę gwałtownego wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce w ostatnich latach i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania środków przeznaczanych na profilaktykę HIV w naszym kraju.

Zwracamy uwagę, że pełnej analizy sytuacji epidemiologicznej za rok 2020 będzie można dokonać dopiero po uwzględnieniu zgłoszeń, które dotyczą przypadków rozpoznanych w danym roku a zgłoszonych z opóźnieniem. Uaktualnione informacje na temat sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce w latach wcześniejszych można znaleźć w biuletynach "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce" oraz w "Przeglądzie Epidemiologicznym", które są dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.
grafika tytułowa: pixabay.com