Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zaprasza wszystkich zainteresowanych do publicznej dyskusji na temat efektywności finansowej polskiej służby zdrowia. Od dziś (10 sierpnia) do 31 sierpnia wszyscy obywatele i organizacje społeczne mogą przesyłać swoje propozycje dotyczące podnoszenia efektywności finansowej systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Najciekawsze i najwyżej ocenione pomysły zostaną omówione przez ekspertów podczas debaty „Wspólnie dla Zdrowia” na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

Społeczna świadomość potrzeb, analiza możliwości i wspólna odpowiedzialność za działania publicznej opieki medycznej  to dobry sposób na wypracowywanie nowych rozwiązań finansowania tego ważnego obszaru życia społecznego. Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na wszelkie propozycje i sugestie, które mogą poprawić działanie systemu. W tym celu uruchomiony został specjalny adres mailowy opinie@wspolniedlazdrowia.com, na który do 31 sierpnia 2018 r. można przysyłać propozycje, a także kierować ewentualne pytania dotyczące tych konsultacji. 


„Wspólnie dla Zdrowia” to seria ogólnonarodowych debat zainicjowana przez ministra Łukasza Szumowskiego. Dyskusje o kierunkach zmian w ochronie zdrowia prowadzone są w formie konferencji, z których każda poświęcona jest innemu obszarowi zagadnień. Najbliższa konferencja odbędzie się w Krynicy-Zdroju, jako część Forum Ekonomicznego. Będzie ona poświęcona sektorowi ochrony zdrowia jako elementowi gospodarki narodowej, potencjałowi wzrostu gospodarczego generowanego przez zdrowie i medycynę oraz zagadnieniom finansowania ochrony zdrowia.

osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska