W tym kontekście mówimy o tzw. promieniowaniu tła, czyli promieniowaniu pochodzącemu ze źródeł naturalnych na danym terenie. Bywa też, że jesteśmy poddawani działaniu promieniowania wywołanemu sztucznie, nie mając nawet świadomości, że tak się dzieje.