14 stycznia 2021 r. w Senacie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci poświęcone modelowi opieki kardiologicznej – od płodu do dorosłego. Jak mówiła inicjatorka spotkania posłanka Małgorzata Niemczyk, ostatnie lata pokazują, jak bardzo ważne jest zapewnienie osobom z wrodzonymi wadami serca długotrwałej i kompleksowej opieki, prowadzonej konsekwentnie od wykrycia wady na etapie życia płodowego aż do wieku dorosłego. Przypomniała, że tego względu m.in. w wielu krajach zwiększono środki przeznaczone na opiekę nad pacjentami z wrodzonymi wadami serca.