Pacjenci z rozpoznaniem HIV/AIDS mogą w Małopolsce korzystać ze świadczeń w ramach poradni leczenia AIDS w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ponadto mogą korzystać ze świadczeń we wszystkich innych zakresach świadczeń, w tym np. świadczeń stomatologicznych dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS (2 przychodnie stomatologiczne w Krakowie).

suskiDlaWas.info:

Jakie są wydatki NFZ związane z leczeniem osób z wirusem HIV oraz jakie są koszty leczenie AIDS w Polsce z rozbiciem na województwa - w okresie powiedzmy ostatnich pięciu lat oraz ostatniego roku. Ile jest oddziałów szpitalnych, laboratoriów i przychodni celowych dla pacjentów z HIV i AIDS? - Jak na ww. dane wyglądają w NFZ Małopolski?


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie:

W przypadku konieczności leczenia szpitalnego pacjenci mają do dyspozycji 11 oddziałów zakaźnych w całym województwie.

W ostatnich 5 latach na oddziałach szpitalnych leczonych było 562 pacjentów, w ramach poradni leczenia AIDS – 2422.

 

Koszty leczenia pacjentów z rozpoznaniem HIV/AIDS  

 

Rok

Koszty leczenia na oddziałach szpitalnych

Koszty leczenie w poradni leczenia AIDS

Koszty leczenia pacjentów z rozpoznaniem HIV/AIDS w ramach innych poradni specjalistycznych poza poradnią leczenia AIDS

2014

1 464 418,12 zł

443 528,12 zł

4 093,13 zł

2015

1 381 545,34 zł

537 809,79 zł

7 882,70 zł

2016

1 292 561,34 zł

638 194,50 zł

2 804,59 zł

2017

1 334 577,40 zł

638 193,11 zł

4 547,80 zł

2018

908 854,00 zł

1 181 919,80 zł

84,19 zł

2019 (I-V)

333 886,00 zł

474 752,60 zł

1 703,84 zł

 

Małopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie 


Przesłano: 19.06.2019

Aktualizacja: 01.07.2019

Dane dotyczące leczenia osób z HIV/AIDS (rozpoznania ICD-10: B20 - B24) w ramach leczenia szpitalnego w latach 2014 – 2018 oraz dane dotyczące leczenia osób z HIV/AIDS w ramach opieki ambulatoryjnej świadczenia powyższe zrealizowane zostały w ramach AOS w zakresie: Porada specjalistyczna - leczenie osób z AIDS lub nosicieli HIV w latach 2014-2018.


Biuro Komunikacji Społecznej

Centrala NFZ