Pacjenci z rozpoznaniem HIV/AIDS mogą w Małopolsce korzystać ze świadczeń w ramach poradni leczenia AIDS w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ponadto mogą korzystać ze świadczeń we wszystkich innych zakresach świadczeń, w tym np. świadczeń stomatologicznych dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS (2 przychodnie stomatologiczne w Krakowie).