Ministerstwo Zdrowia zaprasza osoby w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020". W ramach programu pacjentom oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej.

Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat i powyżej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród wymienionych poniżej: 

 • choroba wieńcowa,
 • palenie tytoniu,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • hiperlipidemia,
 • płeć męska.


Celem realizacji Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211 18 64. Infolinia pracuje w godzinach 8.00-16.00.


Program badań przesiewowych realizowany jest w następujących ośrodkach:

województwo dolnośląskie:

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul. Borowska nr 21
350-556 Wrocław

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocław

ul. H. M. Kamieńskiego nr 73 a
51-124 Wrocław

województwo kujawsko-pomorskie

 • Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza

ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 9
85-094 Bydgoszcz

województwo lubelskie

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

ul. Stanisława Staszica nr 16
20-081 Lublin

województwo łódzkie

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

ul. Północna nr 42
91-425 Łódź

 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

województwo małopolskie

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka nr 80
31-202 Kraków

województwo mazowieckie

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

ul. Kondratowicza nr 8
03-242 Warszawa

 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

ul. Wołoska nr 137
02-507 Warszawa

województwo opolskie

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

al. W. Witosa nr 26
45-401 Opole

województwo podkarpackie

 • Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego nr 22
39-300 Mielec

województwo podlaskie

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. C. Skłodowskiej nr 24 a
15-276 Białystok

województwo pomorskie

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Dębinki nr 7
80-952 Gdańsk,

województwo śląskie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Legionów nr 10
41-902 Bytom

województwo świętokrzyskie

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach         

ul. Grunwaldzka nr 45
25-736 Kielce

województwo warmińsko-mazurskie

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska nr 18
10- 561 Olsztyn

województwo wielkopolskie

 • Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa nr 1/2
61- 848 Poznań

województwo zachodniopomorskie

 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

ul. Arkońska nr 4
71-455 Szczecin

W województwie lubuskim nie został wybrany ośrodek, wykonujący badania przesiewowe w ramach "Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej".Opublikowano: 03.08.2020