Świadczenia te zostały wskazane w zarządzeniu Nr 161/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 października 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (w załączniku 1 do zarządzenia).Zachęcamy do zapoznania z treścią zarządzenia: 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 15.10.2020 15:32
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Źródło: MOW NFZ