Na półmetku wdrażania e-recepty – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wspólnie z  Gazetą Prawną  ogłosiło konkurs dla personelu medycznego pt.  „Lider e-zdrowia 2019”.


Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk związanych z cyfryzacją systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania jakim jest e-recepta.

Kategorie konkursowe „Lider e-zdrowia 2019”

Indywidualne: 

Lekarz 

Lekarz dentysta 

Pielęgniarka lub położna

Grupowa praktyka:

Lekarze 

Lekarz dentyści 

Pielęgniarki lub położne

Zakłady lecznicze:

- do 2 osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept

- od 3 do 4 osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept

- od 5 do 14 osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept

- 15 i więcej osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept

Samorządy terytorialne:

- Gminy wiejskie 

- Gminy miejsko-wiejskie

- Miasta do 100 tys. mieszkańców 

- Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 

- Powiaty do 60 tys. mieszkańców 

- Powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców 

- Powiaty powyżej 120 tys. Mieszkańców

Liderzy zmian

Lekarze, personel medyczny oraz placówki medyczne wystawiające najwięcej e-recept w okresie od lipca do września 2019 r. zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali statuetkami i tytułem „Lider e-zdrowia 2019”. Dodatkowo Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych dla najlepszego województwa oraz dla liderów miesiąca poszczególnych kategorii. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie


Agnieszka Matoga

Biuro Rzecznika Prasowego
Małopolski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie


Przesłano: 07.08.2019