Problemy finansowania jednostek medycyny paliatywnej o związane z tym trudności kadrowe. Standardy organizacyjne i wymogi kwalifikacyjne w opiece paliatywnej, konieczność wprowadzenia i egzekwowania nadzoru specjalistycznego nad pracą jednostek świadczących usługi w zakresie opieki paliatywnej. Propozycje niezbędnych zmian legislacyjnych w rozporządzeniu o świadczeniach gwarantowanych. Ocena stopnia realizacji wniosków płynących z raportu NIK z 2019 r. ("Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej), w którym wskazano liczne braki obecnie funkcjonującego systemu.