Posłuchaj Marty i dowiedz się czym jest HCV i jak się uchronić przed tym groźnym wirusem.Podsumowanie działań i osiągnięć Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”

W okresie 2012-2016 został zrealizowany Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Celem głównym Projektu było stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW-C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia.

całość informacji znajduje się pod linkiem:

https://gis.gov.pl/kampania/hcv-jestem-swiadom/


Opublikowano: 29.04.2019
źródło filmów: YouTube kanał: HCV Jestem Świadom