Minister Sprawiedliwość Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania prezesa Zygmunta Drożdżejki i wiceprezeski Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Od dzisiaj są też zawieszeni w pełnieniu czynności. Tym samym minister Bodnar wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania ww. prezesów z ich funkcji.