Współpraca naukowo-techniczna na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii w małopolskim transporcie kolejowym, wymiana eksperckiej wiedzy i doświadczeń oraz wsparcie przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych – to główne pola współpracy Politechniki Krakowskiej i spółki Koleje Małopolskie. Umowę o współdziałaniu, oficjalnie pieczętującą realizowane już wspólne przedsięwzięcia, podpisali 8 maja 2024 r. w Sali Senackiej PK prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej i Tomasz Warchoł, prezes Zarządu Kolei Małopolskich.