suski.dlawas.info » Katalog firm » Nauka i szkolnictwo

ID firmy: 6826

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Działania na rzecz młodzieży w wieku 15- 25 lat. Młodzieży w wieku 15-18 lat umożliwiamy zdobycie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez naukę w szkołach branżowych, zawodowych, na kursach kwalifikacyjnych.Zapewniamy praktyki zawodowe u dobrych, sprawdzonych pracodawców. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności w ramach imprez kul.-oświatowych, konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań. Pracodawcom refundujemy koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Nasze usługi są bezpłatne