suski.dlawas.info » Katalog firm » Zdrowie

ID firmy: 7298

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera

1. Świadczymy opiekę, wspieramy dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości,
2. Zaspokajamy niezbędne potrzeby życiowe osób, o których mowa w punkcie 1) oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
3. Wspieramy w żałobie rodziny, dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
4. Rozwijamy model domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.
5. Współpracujemy z innymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami świadczącymi pomoc chorym dzieciom.
6. Świadczymy pomoc w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i uniemożliwia tym osobom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
7. Podejmujemy działania w ramach pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
8. Obejmujemy ochroną i upowszechniamy intelektualny dorobek księdza profesora Józefa Tischnera oraz współpracujemy z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
9. Świadczymy perinatalną opiekę paliatywną poprzez wsparcie psychologiczne, medyczne, socjalne, duchowe udzielane rodzinie oczekującej narodzin dziecka i samemu dziecku w sytuacji, gdy diagnoza prenatalna wskazuje na chorobę nieuleczalną ograniczającą jego życie.