Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na kolejne wątpliwości co do zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej. Marcin Wiącek pisze w tej sprawie do Komendanta Głównego ŻW płk. Tomasza Kajzera