W środę funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej w Rabce – Zdroju Placówki SG w Zakopanem przeprowadzili kontrolę pasażerów litewskiego autokaru. W wyniku podjętych czynności w m. Chyżne zatrzymali obywatela Białorusi.

24-letni mężczyzna posiadał wizę, na podstawie której mógł pracować i uzyskał prawo wjazdu do Polski. Jednakże Białorusin nie podjął zatrudnienia. Ponadto cudzoziemiec wykorzystywał wizę niezgodnie z celem, gdyż podróżował po Europie. Początkowo wyjechał do Czech, a następnie do Austrii. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem anulował wydaną  cudzoziemcowi wizę oraz zobowiązał mężczyznę do opuszczenia terytorium RP. Białorusin nie wjedzie również do strefy Schengen przez następne 6 miesięcy.

Ekspert 
Referatu Prasowego
Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej
______________________________
Karpacki Oddział Straży Granicznej