Celem zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest doskonalenie umiejętności posługiwania się i obsługi sprzętu pożarniczego, propagowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz ocenie stanu wyszkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych.