4-5 czerwca 2024 r. zastępca RPO Valeri Vachev oraz zastępca Rzecznika Praw Dziecka Adam Chmura wraz z przedstawicielami obu urzędów przebywali z wizytacją w obszarze przygranicznym.