Sprawy gminy są jawne - tym bardziej koszty obsługi prawnej - która musi być w związku z tym, że wójt nie jest prawnikiem. - Ale, czy mieszkańcy gminy Budzów wiedzą wszystko to, co powinni? - Nadal, wójt pomija prawa opinii publicznej do informacji - jakie, zobowiązany jest ustawowo przekazywać prasie niezależnej od finansowania publicznego.