Wojciech Wiewiórowski został dziś mianowany przez Radę Europejskim Inspektorem Ochrony Danych na pięcioletnią kadencję. Polak Wojciech Wiewiórowski od 2014 r. pełni funkcję zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Wcześniej od 2010 r. sprawował w Polsce funkcję generalnego inspektora ochrony danych osobowych.


Anna-Maja Henriksson, minister sprawiedliwości reprezentująca fińską prezydencję w Radzie UE oświadczyła: „Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności należą do podstawowych praw gwarantowanych przez przepisy UE. Wiem, że Wojciech Wiewiórowski i jego pracownicy dołożą wszelkich starań, aby wspomóc wszystkie instytucje Unii w urzeczywistnieniu tych praw. Potrzebne są również specjalne działania związane z pojawianiem się nowych technologii”.


Europejski Inspektor Ochrony Danych jest niezależnym organem ochrony danych w UE. Jego główne zadania to zapewnianie ochrony danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez instytucje UE i doradzanie instytucjom we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem takich danych. EIOD współpracuje również ściśle z krajowymi organami nadzoru i innymi organami kontroli w celu zwiększenia spójności w ochronie danych osobowych.


Decyzja o mianowaniu jest efektem porozumienia między Radą a Parlamentem Europejskim.


Rada Unii Europejskiej
Biuro Prasowe
Sekretariat Generalny Rady


Strona internetowa Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) >>

Przesłano: 05.12.2019
zdjęcia: edps.europa.eu