Rozkazem personalnym Szefa Sztabu Generalnego WP, na stanowisko Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień – Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nowym Targu, z dniem 1 kwietnia 2020 roku został wyznaczony mjr Lucjan Paździora.

Pan mjr Paździora jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej oraz Akademii Obrony Narodowej. Poprzednio zajmował stanowisko oficera w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami w WKU w Oświęcimiu.


Przesłane przez:
Przesłano: 01.04.2020
zdjęcia: WKU w Nowym Targu