Brak chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Palcza w gminie Budzów - jest powodem do trosk mieszańców, szczególnie rodziców dzieci - które, już samodzielnie mogą korzystać z pasa drogowego.