Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zwolnienia sygnalisty z Policji. Informacje o nieprawidłowościach przekazywanych RPO przez skarżącego uprawniają do wniosku, że zastrzeżenia będące podstawą jego zwolnienia są w istocie odwetem za skargi i wnioski zgłaszane w interesie publicznym. A policjant postępował zgodnie ze standardami: najpierw zwrócił się do przełożonych, potem do instytucji zewnętrznych (w tym inspekcji, prokuratury i RPO), a dopiero na koniec do mediów. Mimo że do dziś nie transponowano dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, to w polskim systemie prawnym można odnaleźć regulacje pozwalające na taką ochronę.