Dane przekazywane przez kierownika USC w Makowie Podhalańskim stały się bardzo poczytną lekturą dla zainteresowanych - pobudzają wiele środowisk do dyskusji. - Czytelnicy poprosili redakcję o rozwijanie tematyki zgonów, narodzin, zawieranych i rozwiązywanych związków małżeńskich.