5 sierpnia br. - Krzysztof Kania wiceprezydent miasta Oświęcim, oraz Irena Wojtaszczyk z Urzędu Miasta w Oświęcimiu - na ręce inspektora Roberta Chowańca komendanta powiatowego Policji w Oświęcimiu, nadkomisarza Bartłomieja Kleszcza zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, oraz asp. szt. Grzegorza Czopka - policjanta oświęcimskiej drogówki - uroczyście przekazali trzy nowoczesne urządzenia AlcoBlow, służące do kontroli stanu trzeźwości kierowców. Sprzęt został zakupiony z funduszu gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym miasta Oświęcim.