Cenna lektura, dla radnych w gminach powiatu suskiego. Niezmiernie ważna lektura dla mieszkańców. (red. nacz.)


źródło: dziennikustaw.gov.pl (12.01.2020)

Dotyczy gmin powiatu suskiegoDOKUMENT DO POBRANIA /przekierowanie/ >> MONITOR POLSKI 2021 R. POZ. 26 >>;

PODSTAWA ZMIAN /przekierowanie/: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

PORÓWNAJ ZMIANY /przekierowanie/:

MONITOR POLSKI 2020 R. POZ. 662 Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego >>;

MONITOR POLSKI 2020 R. POZ. 1011 Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego >>;

MONITOR POLSKI 2020 R. POZ. 1046 Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego >>;

MONITOR POLSKI 2020 R. POZ. 1144 Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego >>;


foto tytułowe: Premier M. Morawiecki / archiwum KPRM