Sąd uwzględnił dzisiaj wniosek Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Dariusza U. – burmistrza Murowanej Gośliny.