Sąd uwzględnił dzisiaj wniosek Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Dariusza U. – burmistrza Murowanej Gośliny.


Korupcyjne zarzuty

Dariusz U. wraz z 6 innymi osobami został zatrzymany 11 stycznia 2021 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Wczoraj usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w zamian za zlecanie usług finansowych z budżetu gminy, żądanie od swoich podwładnych części przyznanych im nagród, przekroczenia uprawnień i podżegania do wystawienia poświadczającego nieprawdę dokumentu, naruszenia tajemnicy toczącego się postępowania karnego oraz zatajenie dochodu w składanym oświadczeniu majątkowym.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec pozostałych podejrzanych

Poza Dariuszem U. zarzuty usłyszeli: dwaj przedsiębiorcy, córka burmistrza, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej. Wobec tych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji oraz poręczeń majątkowych. Ponadto w stosunku do przedsiębiorców podejrzanych o przekazanie łapówek prokurator zastosował środek w postaci zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zaś  wobec dyrektor biblioteki i kierownik OPS zawieszenia w czynnościach służbowych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

opublikowano: 13.01.2022
grafika: gov.pl

POWIĄZANY ARTYKUŁ: Burmistrz Murowanej Gośliny usłyszał zarzuty - wiele przeszukań, wiele wątków korupcyjnych - we wtorek został zatrzymany przez CBA;


źródło: archiwum CBA