Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Wydziału do spraw Wojskowych Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 5 osób w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych za nieprzeprowadzenie szczepienia przeciwko COVID-19, a następnie poświadczenie jego odbycia w unijnym certyfikacie. Zatrzymań dokonano 10 stycznia 2022 r. na terenie województw łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. Wśród zatrzymanych znalazło się dwóch żołnierzy zawodowych – st. szer. Przemysław Dz. z 1. Pułku Saperów w Brzegu i st. kpr. Tomasz P. z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.


Przestępczy proceder

Postępowanie dotyczy zaistniałego w dwóch placówkach medycznych w Krakowie i Warszawie - procederu przyjmowania korzyści majątkowych w kwotach po 100 zł, w tym od żołnierzy zawodowych, w zamian za odstąpienie od podania szczepionki przeciwko COVID-19 i zniszczenie jej dawki, a następnie wystawienie poświadczającego nieprawdę unijnego certyfikatu. Jak ustalono, w centrach medycznych objętych postępowaniem, od czerwca do listopada 2021 r. wystawiono łącznie około 100 poświadczających nieprawdę certyfikatów szczepień przeciwko COVID-19. W przestępczy proceder były zaangażowane osoby uprawnione do wprowadzania do systemu NFZ E-Zdrowie danych o wykonanych szczepieniach, w tym pielęgniarka.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Wszystkim zatrzymanym ogłoszono zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Cztery zatrzymane osoby usłyszały również  zarzuty dotyczące przestępstw związanych z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach oraz oszustwa na szkodę małopolskiego i mazowieckiego NFZ. Wobec czterech podejrzanych, w tym st. szer. Przemysława Dz. na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do st. kpr. Tomasza P. prokurator zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 8 tys. zł.

Zabezpieczenia majątkowe

Na poczet przyszłych kar i środków karnych, na mieniu czterech podejrzanych – Renaty W., Łukasza Sz., Przemysława Dz. i Piotra D. - prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego pieniędzy w gotówce w wysokości po około 50 tys. zł w odniesieniu do każdej z osób.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania.


Prokuratura Krajowa
Dział Prasowy

opublikowano: 13.01.2022