W piątek, 5 sierpnia br., szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk weźmie udział w uroczystościach inaugurujących LVII (42. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej w Krakowie, a w kolejnych dniach w Michałowicach, Słomnikach, Prandocinie i Miechowie.