Wysokie temperatury powietrza oraz brak opadów deszczów powodują, że w lasach terytorialnie podległych Nadleśnictwu Sucha oraz KP PSP w Suchej Beskidzkiej

suskiDlaWas.info

Jak wygląda zagrożenie pożarowe w związku z istniejącymi upałami - czy jest prowadzony monitoring i wyjazdy alarmowe związane z upałami. A także czy las w naszym powiecie są monitorowane?


KP PSP w Suchej Beskidzkiej:


Monitoring zagrożenia pożarowego lasu prowadzony jest przez Lasy Państwowe (Nadleśnictwa). Na terenie powiatu suskiego mamy Nadleśnictwo Sucha oraz Nadleśnictwo Myślenice. Nadleśnictwo Sucha nie ma obowiązku prowadzić pomiarów, natomiast Nadleśnictwo Myślenice prowadzi obserwacje (tereny gminy Jordanów, Bystra Sidzina). 


Stanowisko kierowania komendanta powiatowego otrzymuje codziennie informację o zagrożeniu w lasach państwowych. Załaczam dzisiejszą  informację z Lasów Państwowych o zagrożeniu pożarowym lasów w załączeniu. Jest to informacja z godziny 13:00. Wynika z niej, że na terenie powiatu suskiego w Nadleśnictwie Myślenice jest zagrożenie średnie.Nie odnotowaliśmy zwiększonej ilości wyjazdów związanych z upałami zarówno w pożarach jak i w miejscowych zagrożeniach. Nie było też pożaru lasu.

st. kpt. Łukasz Białończyk
Naczelnik Wydziału 
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
KP PSP w Suchej Beskidzkiej
suskiDlaWas.info

Jak wygląda sytuacja w lasach Nadleśnictwa Sucha w związku z suszą i czy były jakieś sytuacje zagrożenia pożarowego oraz kto monitoruje lasy w tej sytuacji. Czy Nadleśnictwo wystosowało apel do ludności - aby zachować szczególną ostrożność wkraczając do lasów państwowych? - Czy są przypadki zgłoszenia prośb na dokonywanie obozowiska na terenie lasów podległych Nadleśnictwu?

Nadleśnictwo Sucha

Nadleśnictwo Sucha informuje:

- Nadleśnictwo Sucha znajduje się w III strefie zagrożenia pożarowego (zagrożenie niskie), jednak w przypadku przedłużającej się suszy może zostać wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. W obecnym czasie taka sytuacja jeszcze nie nastąpiła, w związku z tym nie podjęto żadnych medialnych kroków.

- Stan lasu pod kątem zagrożeń monitoruje terenowa służba leśna i na podstawie ich opinii podejmowana jest decyzja o zakazie.

- Są zgłaszane prośby o możliwość dokonywania obozowisk na terenie lasów podległych Nadleśnictwu.


Małgorzata Murańska
Specjalista SL
Nadleśnictwo SuchaZ informacji KP PSP w Suchej Beskidzkiej oraz NadleŚnictwa Sucha wynika jednoznacznie, że udając się na wyprawę do lasu - można czuć się bezpiecznie - trzeba zachować się także bezpiecznie i nie stwarzać zagrożeń wobec lasu i mieszkańców lasów a także z przyjemnością korzystać z uroków, jakie daje każdy las - bo trwa akurat sezon na owoce jagodowe, którymi kusi przyroda. Warto ubrać się odpowiednio, zabezpieczyć przed gadami i drapieżnikami, które raczej unikają ludzi - lecz w lesie czują się u siebie gospodarzami. - Idąc do lasu nie zapominajmy o środkach łączności GSM oraz najlepiej udajmy się na wyprawy w sposób zorganizowany a nie indywidualnie samotnie. Informacje przesłane do redakcji 12 czerwca 2019 r.