UCHWAŁA Nr XI /95/19 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - obrazuje społeczeństwu (nie wszyscy jednak potrafią korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej - a przecież gminę Stryszawa odwiedzają turyści i goście inni - którym potrafi przydarzyć się "zapomnienie" podczas konsumpcji alkoholu - stąd warto poznać plany, jakie uchwaliła Rada Gminy Stryszawa - bo ulgowego traktowania nie będzie. Nadużywanie alkoholu, spożywanie w miejscach zabronionych lub w obecności małoletnich dzieci albo przez małoletnich - może skutkować poważnymi konsekwencjami. - Nie ma także przyzwolenia dla prowadzenia pojazdów mechanicznych - także samochodów na drogach publicznych po spożyciu alkoholu lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji ograniczających świadomość prawidłowego postrzegania rzeczywistości. Problemem, o którym informuje regularnie Policja są środki psychotropowe, narkotyki oraz dopalacze. Walka z nałogami jest więc bardzo ważnym elementem życia społecznego.

Warto dokładnie zapoznać się z tą uchwałą - bo rodzi ona skutki dla każdego, kto mieszka lub przebywa czasowo na terenie gminy Stryszawa. Nie ma nic - co byłoby w skutkach tak uciążliwe, jak niekontrolowana choroba alkoholowa lub ukryty alkoholizm. Zdaje się, że radni w gminie Stryszawa wzięli sobie porządnie do serca troskę o siebie wzajemnie, o rodziny i dzieci mieszkające w gminie. - Interesujące będą wyniki za rok 2020.


źródło: bip.malopolska.pl/ugstryszawa

Treść uchwały wskazuje, że samorząd gminy Stryszawa zamierza intensywnie działać w celu zapobiegania problemom związanym z handlem detalicznym alkoholami w sklepach, barach, restauracjach, obiektach turystycznych ale przede wszystkim w rodzinach podlegających opiece samorządu gminnego. Szczególny nacisk samorząd kładzie na troskę o nieletnie dzieci - gdyż to one są najmniej świadomi skutków picia alkoholu w każdej postaci - bo nie ma alkoholu nie działającego na mózg, na organy ludzkie. Spożywanie alkoholu zawsze niesie ze sobą ryzyko zachowań sprzecznych z powszechnie uznawanymi za poprawne postawami. - Oficer prasowy KPP w Suchej Beskidzkiej niemalże każdego tygodnia informuje o osobach zatrzymanych pod wpływem alkoholu - także doprowadzanych do OPPA w Bielsku-Białej. Tutaj warto wskazać statystyki, jakie ten ośrodek przedstawił za rok 2019:


Gmina Stryszawa tylko trzy doprowadzenia do OPPA w Bielsku-Białej - to bardzo dobry wynik - jeżeli chodzi o przypadki odnotowane oficjalnie przez ten ośrodek. Chociaż Policja wskazuje trochę inne dane:

W 2019 r. do wytrzeźwienia zostało doprowadzonych 166 osób

asp.szt. Wojciech Copija

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej

przesłano: 11 lutego 2020 r.

- Jak więc dane o doprowadzeniach mają się w statystykach OPPA w Bielsku-Białej do tych wskazanych przez KPP w Suchej Beskidzkiej? Tą "zagadkę' zapewne przyjdzie oficjalnie rozwiązać w najbliższej przyszłości.

Rok 2019 za nami - przed nami jeszcze ponad dziesięć miesięcy roku 2020. Sprzedaż alkoholi w gminie Stryszawa obecnie jest jeszcze sprawdzana - ale to, co sprzedane w gminie Stryszawa nie oznacza wypite na terenie gminy - dane więc o sprzedaży nie są adekwatne do spożywania. Tak samo alkohole trafiają do gminy Stryszawa z zewnątrz - z punktów sprzedaży alkoholi w detalu w powiecie a nawet województwa i kraju. Alkohole trafiają także różnymi drogami z UE, bo przecież e-commerce robi swoją robotę. 

Tak więc członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których wynagrodzenie za pracę w komisji ustalono na poziomie 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem - za udział w posiedzeniu komisji oraz za udział w kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - mają nad czym pracować - bo utrzymanie niskiego poziomu skutków alkoholowych w gminie Stryszawa spoczywa właśnie na tych osobach. 

Pozostaje życzyć mieszkańcom gminy Stryszawa troski wzajemnej w rodzinach o to, aby problemy alkoholowe nie zdominowały żadnego dnia roku 2020.