Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
źródło: dziennikustaw.gov.pl
foto: Straż Graniczna KaOSG

Wiadomo nie od dzisiaj, że w Polsce i UE rozbijane są co jakiś czas gangi fałszerzy dokumentów. Masowo produkowali fałszywe dokumenty i prali "brudne" pieniądze. Ale to nie koniec - bo: skończy się handel fałszywymi dokumentami. Polskie prawo się zmieniaWszystko, co trzeba wiedzieć o ustawie o dokumentach publicznych a warto skorzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych. Rzeczpospolita Polska czuwa nad tym, aby na czarny rynek nie trafiały dokumenty i legitymacje przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych. - Fałszerze jednak działają i nie ustają w podrabianiu dokumentów - bo popyt na nie jest tak duży, że dopóki kary za fałszerstwa nie będą odstraszały skutecznie - to podobnie, jak fałszowanie pieniędzy - proceder fałszowania dokumentów będzie trwał.