Liczba nowych zakażeń: 0
Liczba ponownych zakażeń: 0
Liczba zakażeń: 0
Liczba nowych zakażeń na 10 tys. mieszkańców: 0,00
Liczba ponownych zakażeń na 10 tys. mieszkańców: 0,00
Liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców: 0,00

Liczba przypadków
 śmiertelnych: 0
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
wyłącznie z powodu COVID-19: 0

Liczba osób objętych kwarantanną:
 0
Liczba wykonanych testów: 24
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 0WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

liczba nowych zakażeń: 43
liczba ponownych zakażeń: 6
liczba zakażeń: 49
liczba nowych zakażeń na 10 tys. mieszkańców: 0,13
liczba ponownych  zakażeń na 10 tys. mieszkańców: 0,02
liczba zakażeń na 10 tys. mieszkańców: 0,14

liczba przypadków śmiertelnych: 0
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
wyłącznie z powodu COVID-19: 0

liczba osób na kwarantannie: 0
liczba wykonanych testów: 960
w tym z wynikiem pozytywnym: 63METODYKA: Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby (osoby z unikalnym numerem PESEL) Korekty – w systemie raportowym, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą zmienić się wstecznie na skutek wprowadzanych korekt. Korekty mogą dotyczyć również danych adresowych lub danych osobowych. Co, za tym idzie, globalna liczba przypadków będzie wyliczana na każdy dzień od nowa, a zmiana tej wartości w określonym przedziale czasu może nie być równa sumie wszystkich nowych przypadków zaraportowanych w poszczególnych dniach tego okresu. Pozytywne wyniki testów antygenowych i komercyjnych są uwzględniane na bieżąco w prezentowanych danych zgony uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. W indywidualnych przypadkach, po weryfikacji medycznej lub ponownym zaraportowaniu powód zgonu danej osoby może zostać zmieniony. W raportach dziennych występują przypadki zaraportowania wyniku dodatniego bez przypisania do konkretnego województwa i powiatu, w związku z brakiem adresu pacjenta po stronie laboratorium. Wskazani pacjenci będą przypisywani do województw i powiatów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.05.2022 10:29; opublikowano: 14.05.2022

EKSPERYMENT MEDYCZNY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

POWIAT SUSKI

Liczba wykonanych szczepień 99 747

Dzienna liczba szczepień 35

Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem 37 529

Dzienna liczba osób w pełni zaszczepionych 2WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Liczba szczepień ogółem 4 547 463

Dzienna liczba szczepień
 690

Liczba wykonanych szczepień na 10 tys. mieszkańców 
2,03

Liczba osób w pełni zaszczepionych ogółem 
1 663 174

Dzienna liczba osób w pełni zaszczepionych 
72 METODYKA: W prezentowanych danych pomiędzy poszczególnymi dniami publikacji mogą pojawiać się różnice. Wynikają one ze specyfiki procesu szczepień, w którym pojawiają się korekty i anulowania, oraz ciągle doskonalonych reguł biznesowych monitorujących jakość gromadzonych danych. Korekty nie są istotne ze statystycznego punktu widzenia. Liczba szczepień dotyczy liczby unikalnych pacjentów, dla których w systemie Zdarzeń Medycznych została wypełniona Karta Szczepień. Szczepienie jest ujmowane w statystyce danego dnia – według daty jego wykonania, którą podał pracownik medyczny wykonujący szczepienie. Liczba osób w pełni zaszczepionych dotyczy osób zaszczepionych pierwszych dawką szczepionki Johnson&Johnson oraz osób, które przyjęły dwie dawki preparatów AstraZeneca, Moderna lub Pfizer. Suma szczepień prezentowanych w poszczególnych województwach może nie być równa liczbie szczepień prezentowanych na poziomie Polski. Suma szczepień w poszczególnych powiatach może nie być równa liczbie szczepień w danym województwie. Takie zjawisko jest sukcesywnie niwelowane i jest związane z jakością danych. Szczepienie odnoszone jest do powiatu/województwa według adresu placówki, która je wykonała. Istnieje pewien odsetek pacjentów, którzy nie są identyfikowani poprzez zapisy rejestru PESEL – to cudzoziemcy. Dla osób, które są identyfikowane przez numer paszportu, nie można ustalić płci oraz wieku.

Dane są prezentowane od 27 grudnia 2020 r. do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji.
Dane pochodzą z platformy P1 obsługiwanej przez Centrum e-zdrowia oraz systemów Agencji Rezerw Materiałowych.
źródła danych: Liczba wykonanych szczepień: Ministerstwo Zdrowia
Dane dot. logistyki: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Dane o populacji: GUS

opublikowano: 14.05.2022

Tak, jak po podaniu jakiegokolwiek leku mogą się pojawić objawy niepożądane, tak również i po szczepieniu mogą one wystąpić. W przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu po szczepieniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie, bądź jakimkolwiek innym lekarzem i poinformować o odbytym szczepieniu. (MZ/gov.pl)