Środki na budowę, remont i modernizację obiektów sportowych w województwie małopolskim są coraz większe. Dziś Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło kolejną listę zadań objętych dofinansowaniem w ramach programu rządowego „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W tej transzy do Małopolski trafi w sumie ponad 11 mln złotych!

Dzięki środkom przekazanym przez resort sportu zbudowane zostaną m.in.: sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sromowcach Niżnych, hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu i kompleks boisk we wsi Przeginia. Rządowe dofinansowanie obejmuje również modernizację boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie TS „Wisła” Kraków przy ul. Reymonta 22.Przypomnijmy, że wcześniej z programu „Sportowa Polska” Małopolska otrzymała ponad 20 mln złotych Sport to zdrowie! Wyniki naboru w ramach programu „Sportowa Polska” >>. Łącznie z opublikowanym dziś dofinansowaniem daje to ponad 31 mln złotych dla naszego województwa!

Lista dofinansowanych zadań opublikowana dziś w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (protokół 9) Protokoły z posiedzeń Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF >>


Biuro Wojewody Małopolskiego
Oddział ds. Mediów i Komunikacji SpołecznejPrzesłano: 09/09/2019