Ćwiczenia wojskowe z reguły oznaczają intensywne szkolenie, skomplikowane działania taktyczne i doskonalenie procedur. DEFENDER-Europe 20 jest międzynarodowym ćwiczeniem organizowanym przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie (USAREUR). Łącznie udział w tym i licznych połączonych ćwiczeniach weźmie około 37 000 żołnierzy z 18 państw. Jednym z państw-gospodarzy jest Polska. Polski wkład w ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 to, m.in. prawie 3 tysiące żołnierzy, ciężki sprzęt, lotnictwo, poligony i infrastruktura drogowa.

Czym jest DEFENDER-Europe 20?

Jest to największe od 25 lat międzynarodowe ćwiczenie wojskowe w Europie. Ćwiczenie organizuje Dowództwo Armii USA w Europie i pomimo, że nie jest to ćwiczenie NATO - bierze w nim udział wiele krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego – w tym Polska. Ćwiczenie ma charakter defensywny i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek aktorowi międzynarodowemu.
 
DEFENDER: Dynamic Employment of Forces to Europe for NATO Deterrence and Enhanced Readiness - dynamiczny przerzut sił do Europy w ramach natowskiej inicjatywy odstraszania i wzmocnionej gotowości.Jaka jest jego skala i cele?

DEFENDER-Europe 20 to w dużej mierze sprawdzenie zdolności armii amerykańskiej do przerzutu dużej liczby żołnierzy wraz ze sprzętem z baz znajdujących się w Ameryce Północnej - do Europy. Załadunek a następnie rozładunek sprzętu w portach morskich to dopiero początek tego wielkiego wyzwania logistycznego. Jego kolejnym etapem jest przemieszczenie sił tj. sprzętu i żołnierzy m.in. przez terytorium Belgii, Holandii, Niemiec i Polski. 
 
W trakcie ćwiczenia z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych do Europy zostanie przerzuconych blisko 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich oraz 20 tysięcy jednostek sprzętu. Dodatkowo 13 tysięcy jednostek zostanie pobrana ze specjalnych składów istniejących już w Europie tzw. APS - Army Prepositioned Stock). 
 
37 tysięcy żołnierzy (w tym ponad 2 tysiące polskich) z USA i siedemnastu krajów biorących udział w ćwiczeniu (Belgia, Kanada, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Francja, Wielka Brytania, Gruzja, Włochy, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska i Rumunia) będzie podczas przerzutu w dużej mierze korzystało z polskiej sieci kolejowej, portów morskich, lotnisk, dróg. 
 
DEFENDER-Europe 20 to również
 • udział 9 000 żołnierzy USA już stacjonujących w Europie; 
 • obok Amerykanów to również udział 8 000 żołnierzy z innych państw - w tym ponad 2 000 z Polski; 
 • ponad 4 000 kilometrów pokonanych na 12 trasach konwojowych; 
 • 14 baz powietrznych i portów morskich w 8 krajach Europy służących do przerzutu sił; 
 • 10 państw na terenie których będą realizowane główne elementy ćwiczenia (Belgia, Czechy, Estonia, Gruzja, Niemcy, Włochy, Litwa, Łotwa, Holandia i Polska).Jak w szczególe wyglądać będzie przebieg ćwiczenia?

Ćwiczenie DEFENDER Europe 20 prowadzone będzie w pięciu fazach: 
 
1. Przemieszczenie, które rozpoczęło się już w styczniu 2020 r., - obejmować będzie przerzut jednostek z USA do Europy, pobranie sprzętu z magazynów znajdujących się na terenie Belgii i Niemiec oraz przemieszczenie do właściwych rejonów ćwiczeń. Transport żołnierzy przewidziany jest drogą powietrzną z wykorzystaniem europejskich lotnisk. Sprzęt przetransportowany będzie drogą morską do portów w Niemczech, Holandii i Belgii, a następnie transportem kolejowym i drogowym do rejonów ćwiczeń i miejsc rozmieszczenia m.in. w Polsce. 
 
2. Ćwiczenie Swift Response na przełomie kwietnia i maja br., będzie operacją desantu powietrznego prowadzoną na poligonach krajów bałtyckich i Gruzji. W części ćwiczenia na Litwie z amerykańską Dywizją Powietrznodesantową współpracować będzie 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa. 
 
3. Ćwiczenie dowódczo-sztabowe, w którym udział wezmą: Dywizja z USA, 12. Dywizja Zmechanizowana i Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód ze Szczecina oraz Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód z Elbląga. Częścią tej fazy ćwiczenia będzie także ćwiczenie artyleryjskie DYNAMIC FRONT. 
 
4. Połączone ćwiczenia z wojskami – od 15 do 22 maja 2020 r. obejmować będzie wiele mniejszych ćwiczeń prowadzonych przez poszczególne kraje, z udziałem wojsk, które do Europy przybyły w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 są to: a. SPRING STORM - desant morski amerykańskiego batalionu piechoty morskiej w Estonii (bez udziału wojsk polskich); b. SABER STRIKE - przemieszczenie wojsk i sprzętu USA na teren Litwy przez terytorium Polski; c. ALLIED SPIRIT XI - główny epizod taktyczny tej fazy ćwiczenia - pokonywanie przeszkody wodnej. 
 
5. Powrót wojsk i sprzętu do macierzystych jednostek - z końcem maja 2020 r. wojska USA i innych krajów uczestniczących w ćwiczeniu będą wracać do swoich baz. Sprzęt – podobnie jak w drodze do Europy – przewieziony zostanie drogami morskimi i kolejowymi, a żołnierze drogą lotniczą.Jakie jest polskie zaangażowanie?

Ćwiczenie podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych Ameryki do obrony europejskich sojuszników i partnerów oraz podkreśla zaangażowanie USA w misję i bezpieczeństwo NATO. Powierzenie Polsce roli państwa gospodarza to również wyraz zaufania strony amerykańskiej do Polski jako sojusznika. Jednocześnie jest to dowód na rolę jaką Polska odgrywa w międzynarodowym systemie budowy i umacniania bezpieczeństwa – tak w ujęciu globalnym jak i regionalnym. Jest to szczególnie ważne w kontekście wyzwań stojących przed wszystkimi państwami wyznającymi demokratyczne wartości, zarówno na wschodniej flance NATO jak i w innych rejonach świata. 
 
Siły Zbrojne RP mają bogate doświadczenie w przyjmowaniu wojsk innych państw na terenie Polski - systemowo jesteśmy do tego przygotowani. Skala tego konkretnego ćwiczenia to wielkie wyzwanie mobilizujące do działania zarówno organy wojskowe wielu szczebli dowodzenia. To również nastawienie na efektywną współpracę z władzami lokalnymi w województwach, które przyjmować będą żołnierzy i sprzęt sojuszników. Polska jako państwo gospodarz udostępnia wojskowym sojuszniczym dużą część narodowej infrastruktury. Jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji gdy chcemy uniknąć zatorów na drogach czy kolejek na przejazdach kolejowych – właśnie dlatego współpraca ze sferą cywilną jest dla MON tak ważna. Współpraca cywilno-wojskowa w tym zakresie ma na celu zminimalizowanie wpływu ćwiczenia na życie codzienne społeczeństwa oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas jego trwania. 
 
W ramach przerzutu lotniczego wykorzystane będą cywilne porty lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. 
 
Siły sojusznicze powracające z udziału w ćwiczeniu (powrót realizowany będzie od czerwca do sierpnia 2020 r.) wykorzystają do tego celu m.in. porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Sprzęt kołowy przemieszczany będzie drogami publicznymi w specjalnie oznaczonych i pilotowanych konwojach, koleją oraz przy pomocy kołowych zestawach niskopodwoziowych przerzucany będzie natomiast ciężki sprzęt gąsienicowy. Kwiecień i maj to czas największej intensywności działań – wtedy przemieszczające się siły biorą udział w serii połączonych ćwiczeń m.in. na poligonie w Drawsku Pomorskim oraz na terenie takich państw jak Belgia, Czechy, Estonia, Gruzja, Niemicy, Włochy, Łotwa, Litwa i Holandia. 
 
W Polsce siły sojusznicze będą obecne w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Biedrusku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Gdyni (Babie Doły), Kielcach, Krakowie, Mirosławcu, Morągu, Powidzu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, Świdwinie, Świętoszowie, Toruniu, Ustce, Wędrzynie i Żaganiu.HNS – co to jest i dlaczego jest tak ważne podczas ćwiczenia DEFENDER-Europe 20?

HNS (z ang. Host Nation Support) to cywilna i wojskowa pomoc, udzielana przez państwo-gospodarza (np. przez Polskę w czasie Ćwiczenia DEFENDER-Europe 20) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa - gospodarza.
 
Wsparcie państwa-gospodarza ma kluczowe znaczenie dla obronności kraju oraz naszej wiarygodności jako partnera i sojusznika w NATO. 
 
Przybywające do Polski siły sojusznicze będą korzystać m.in. z infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej oraz usług w postaci np. zakwaterowanie czy wyżywienia. Polskie instytucje i jednostki wojskowe odpowiadać będą za zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk, zapewnienie środków materiałowych (np. paliwo) i technicznych, zabezpieczenie medyczne, łączności, ochrony wojsk, obsługi prawnej i działalności w wielu innych obszarach. 
 
W ramach przerzutu lotniczego wykorzystane będą cywilne porty lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Siły sojusznicze powracające z udziału w ćwiczeniu (od czerwca do sierpnia 2020 r.) wykorzystają do tego celu m.in. porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie.
 
Sprzęt kołowy przemieszczany będzie drogami publicznymi w specjalnie oznaczonych i pilotowanych konwojach oraz koleją. Ciężki sprzęt gąsienicowy przerzucany będzie na kołowych zestawach niskopodwoziowych. 
W Polsce siły sojusznicze będą obecne w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Biedrusku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Gdyni (Babie Doły), Kielcach, Krakowie, Mirosławcu, Morągu, Powidzu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, Świdwinie, Świętoszowie, Toruniu, Ustce, Wędrzynie i Żaganiu.Co robić w przypadku wyrządzenia szkód przez wojska sojusznicze?

W trakcie ćwiczenia DEFENDER-Europe 20, na skutek przemieszczenia żołnierzy i sprzętu o tak dużej skali, mogą wystąpić szkody majątkowe lub osobowe. W przypadku każdego zdarzenia należy w pierwszej kolejności poinformować organy porządkowe (na Policję lub do terenowej jednostki Żandarmerii Wojskowej). 
 
Dowódcy konwojów wojskowych będą dysponować niezbędnymi formularzami i wiedzą jak postępować, aby zdarzenie powodowało jak najmniejsze nieprzyjemności dla poszkodowanych. Roszczenia i likwidacja efektów takich zdarzeń będą zgłaszane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pełna dokumentacja zdarzenia powinna zostać następnie przekazana Komisji do spraw rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce. 
 
Dokumentacja powinna zawierać: 

- formularz wniosku o odszkodowanie; 
- notatkę służbową z miejsca zdarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną; 
- zeznania lub oświadczenia świadków, poszkodowanych, ewentualnie sprawcy zdarzenia; 
- inne dokumenty, w zależności od charakteru szkody: 
- przypadku szkody majątkowej: 
- kosztorys, ekspertyzę rzeczoznawcy majątkowego bądź fakturę VAT potwierdzające fakt poniesionych lub planowanych kosztów w związku z realizacją naprawy uszkodzonego mienia oraz wszelkie inne dokumenty finansowe wykazujące opłaty dodatkowe z tytułu likwidacji szkody, 
- kopię dowodu rejestracyjnego oraz obowiązujących polis ubezpieczeniowych AC i OC w przypadku szkody w pojeździe, W przypadku szkody osobowej: 
- dokumentację medyczną oraz inne dokumenty finansowe wskazujące na fakt poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztów. 
 
Po uzyskaniu dokumentacji zdarzenia, pracująca przy Ministrze Obrony Narodowej Komisja do spraw rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce rozpoczyna procedurę rozpatrywania wniosku. Jest to wieloetapowy proces, który kończy się wypłatą odszkodowania lub oddaleniem roszczenia w przypadku gdy jest on nieuzasadniony. Szczegółowych informacji na temat działania Komisji i trybu rozpatrywania roszczeń udziela: Przemysław FRANCUZIK Sekretarz Komisji Biuro Dyrektora Generalnego MON Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa Tel. 261 840 507 E-mail: pfrancuzik@mon.gov.plGłównym celem ćwiczenia pk. DEFENDER-Europe 20 jest sprawdzenie zdolności armii USA do międzykontynentalnego przerzutu dużych liczby żołnierzy i sprzętu do Europy, a także gotowości państw – gospodarzy do przyjęcia ich, ale ważnym aspektem będzie również wspólne wykonywanie zadań taktycznych przez sojuszników. Będzie to zatem bardzo dobra okazja dla polskich żołnierzy, przede wszystkim z 12 Brygady Zmechanizowanej, aby doskonalić współdziałanie z sojusznikami na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich członków NATO.


Tekst i zdjęcia: kpt. Błażej Łukaszewski

Opublikowano: 13.03.2020
Allied Spirit XIJest regularnie wykonywanym ćwiczeniem dowództwa 7th Army Training Command. W tym roku odbędzie się przeprawa przez rzekę związana z częścią CPX wg scenariusza ćwiczeń. Ćwiczenie odbędzie się na poligonie w Drawsku Pomorskim w dniach 15-22 maja.
 • Seria Allied Spirit rozszerza możliwości sił sojuszniczych w Europie, ponieważ podczas każdej edycji inny naród wystawia ćwiczącą brygadę. 
 • Ćwiczenie wysyła jasne przesłanie, że USA i ich sojusznicy umiejętnie współpracują na rzecz kolektywnej obrony.
 • USA utrzymują wysuniętą obecność w Europie, aby zapewnić bezpieczeństwo sojusznikom, odpowiednio reagować na zagrożenia i zapewniać wsparcie globalnym operacjom.
 • Wielopoziomowy program ćwiczeń ma na celu zapewnienie szkolenia w międzynarodowym środowisku, zgodnie z zasadą trenuj, tak jak walczysz.
 • Allied Spirit będzie bazował na doświadczeniach wyciągniętych z poprzednich ćwiczeń i pomoże uczestniczącym jednostkom udoskonalić ich taktykę, techniki i procedury podczas działania w środowisku międzynarodowym.
 

Dynamic FrontJest regularnie wykonywanym ćwiczeniem 7th Army Training Command polegającym na koordynacji uderzeń. W tym roku Dynamic Front przeprowadzi symulowane zadania zintegrowane z ćwiczeniem JWA.
 • Dynamic Front to jeden z przykładów, gdy Stany Zjednoczone, sojusznicy i partnerzy współpracują i wyciągają wnioski z poprzednich ćwiczeń.
 • Dynamic Front opiera się na doświadczeniach wyciągniętych z poprzednich ćwiczeń ogniowych, aby rozszerzyć integrację większej liczby jednostek i państw w system na poziomie teatru działań.
 • Dynamic Front pozwala sojusznikom łączyć się - osobiście, profesjonalnie, technicznie i taktycznie - w celu tworzenia silniejszych i lepiej przygotowanych sił na czas kryzysu.
 • Ćwiczenie ma na celu zwiększenie gotowości, skuteczności i interoperacyjności poprzez ćwiczenie zdolności sojuszników i partnerów do integracji uderzeń w środowisku międzynarodowym na poziomie operacyjnym i taktycznym.

Joint Warfighting Assessment


JWA jest najważniejszym wydarzeniem szefa sztabu armii USA, które zapewnia armii osiągnięcie gotowości do szkolenia, przyszłego rozwoju sił i interoperacyjności z międzynarodowymi partnerami. Ćwiczenie zawiera żywe i konstruktywne elementy i odbędzie się w Europie w dniach 13 kwietnia –23 maja. 
 
JWA jest powiązany i zintegrowany z serią ćwiczeń DEFENDER-Europe dowodzonych przez armię amerykańską. 
 
JWA odbędzie się w obszarze szkoleniowym Grafenwoehr w Niemczech, a koncepcje i oceny umiejętności na żywo w Bergen w Niemczech; w Drawsku Pomorskim w Żaganiu w Polsce; symulacje w WPC / Kaiserlautern i Wiesbaden w
Niemczech; oraz CPX w Szczecinie i Elblągu w Polsce; Niemenine, na Litwie i w Adazi na Łotwie;
 
Podczas JWA U.S. Army Europe będzie pełnić rolę dowództwa Komponentu Lądowego Połączonych Sił wraz z Sojuszniczym Korpusem Szybkiego Reagowania (ARRC) i Wielonarodowym Korpusem Północno-Wschodnim (MNCNE), jako podległe kwatery główne.
 • JWA ocenia koncepcje i możliwości w realistycznym i rygorystycznym środowisku szkoleniowym, aby zbudować gotową, zwinną i zdolną do adaptacji do zagrożeń siłę w przyszłości.
 • JWA to ćwiczenie, które umożliwia natychmiastową informację zwrotną dla żołnierzy i dowódcy na temat pojawiających się koncepcji i możliwości.
 • JWA to ćwiczenie sił w celu oceny pojawiających się koncepcji i zdolności, wspólnej interoperacyjności z sojusznikami i partnerami oraz koncepcji doktryny walki w wielu domenach.
 • JWA rozszerza metody analizy koncepcji poprzez ocenę innowacyjnych rozwiązań w mniej formalnym procesie i bez ograniczeń wynikających z formalnego programu testów.

Saber StrikeTo szkolenie odbywające się co dwa lata, które przygotowuje sojuszników i partnerów do reagowania na kryzysy regionalne i zaspokajania własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa poprzez poprawę bezpieczeństwa granic i przeciwdziałanie zagrożeniom. Saber Strike odbędzie się 24 kwietnia-13 maja i regularnie odbywa się w Estonii, na Łotwie i Litwie.
 • Saber Strike podkreśla elastyczność sił lądowych i powietrznych w celu szybkiego reagowania na kryzysy, umożliwiając odpowiednią obecność tam, gdzie jest to potrzebne, kiedy jest to potrzebne.
 • Udział w międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Saber Strike, poprawia relacje pomiędzy żołnierzami i całymi jednostkami, poprawia ogólną koordynację z sojusznikami i wojskami partnerskimi w czasach kryzysu.
 • Saber Strike promuje stabilność i bezpieczeństwo w regionie, jednocześnie wzmacniając zdolności partnerów i wzmacniając zaufanie.

Swift ResponseJest regularnie wykonywanym ćwiczeniem, które demonstruje strategiczne wykorzystanie globalnych sił reagowania i potwierdza zdolność amerykańskiego dowództwa w Europie do wysyłania sił o wysokiej gotowości do wyznaczonego obszaru. Swift Response jest obecnie planowane na 27 kwietnia - 8 maja. Operacje w powietrzu planowane są na Litwie i w Gruzji 27 kwietnia i na Łotwie 29 kwietnia.
 • Coroczne ćwiczenie szybkiego reagowania armii amerykańskiej w Europie pokazuje zaangażowanie USA w NATO, w powstrzymanie agresji oraz obronę suwerenności i bezpieczeństwa sojuszników i partnerów.
 • Swift Response to coroczne ćwiczenie mające na celu zwiększenie interoperacyjności sił o wysokiej gotowości państw sojuszniczych i partnerskich oraz zapewnienie realistycznych i dynamicznych szkoleń dla jednostek uczestniczących.
 • Udział w międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Swift Response, poprawia relacje między żołnierzami i całymi jednostkami i poprawia ogólną koordynację z sojusznikami i wojskami partnerskimi, co pozwala na ich lepsze działanie w czasie kryzysu.

Trojan FootprintJest corocznym ćwiczeniem Dowództwa Operacjami Specjalnymi USA w Europie, które skupia jednostki specjalne Stanów Zjednoczonych, państw sojuszniczych i partnerskich. Ćwiczenie zaplanowano na 4-15 maja.Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020 07:52

POLECANY TEMAT: Rusza największe ćwiczenie wojskowe od lat - DEFENDER Europe 20 ;

RÓWNOLEGLE DZIEJE SIĘ:

Biuletyn Centrum Analiz Strategicznych - stan na 13.03.2020 godzina 20:00 ;

UWAGA: Polska wprowadza ograniczenia przy przekraczaniu granicy ;

POLECANE WIDEO:


źródło: YouTube chanel: Daily Military Defense


źródło: YouTube chanel: U.S. Army Professional Forum


źródło: YouTube chanel: Sztab Generalny Wojska Polskiego

If you wish to file a claim against the United States (U.S.) Armed Forces please contact the office responsible for accepting and adjudicating claims against the U.S. Forces at the following address:

Jeśli chcesz złożyć wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych (USA), skontaktuj się z biurem odpowiedzialnym za przyjmowanie i rozstrzyganie roszczeń wobec sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych pod następującym adresem:

Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Komisja do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce POC:
Przemysław Francuzik Al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa
Telephone number/ numer telefonu:+48 261 840 507
E-mail: pfrancuzik@mon.gov.pl lub dgmon.biuro@mon.gov.pl

The time limit to file such a claim is based on the law of the country where the incident occurred.

Termin składania roszczeń jest uzależniony od regulacji prawnych obowiązujących w kraju, w którym zdarzenie miało miejsce.

To file a claim you need to provide enough information to substantiate that the U.S. Forces were involved, for example:

W celu zgłoszenia szkody należy podać niezbędne informacje, aby potwierdzić udział sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w zdarzeniu, na przykład:

Date of incident / Data zdarzenia

Location / Miejsce zdarzenia Military vehicle information / Informacje o pojeździe wojskowym

Name of U.S. vehicle operator / Dane personalne kierowcy amerykańskiego

Unit of U.S. vehicle operator / Nazwa jednostki/komponentu wojskowego pojazdu sprawcy

Telephone number and point of contact of the U.S. unit / Nr telefonu i dane personalne osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony amerykańskiej

Aby złożyć roszczenie przeciwko siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych (USA), kliknij flagę kraju, w którym Twoim zdaniem zdarzenie miało miejsce. >>US Army Europe ściśle współpracuje z amerykańskimi wojskowymi i krajami-gospodarzami, aby zareagować na sytuację COVID-19 (koronawirusa) i informować nasz personel. Zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich Żołnierzy, cywilów i członków rodziny jest naszym najwyższym priorytetem i ma kluczowe znaczenie dla naszej gotowości.

Czy podczas ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 trenowane będzie przemieszczenie lub użycie broni jądrowej?

Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 jest ćwiczeniem o charakterze konwencjonalnym. Wszystkim jego uczestnikom zależy na przejrzystości, budowaniu wzajemnego  zaufania oraz unikaniu nieporozumień i błędnych założeń ze strony potencjalnych przeciwników. DEFENDER-Europe 20 polega na transporcie żołnierzy pomiędzy kontynentami. W związku z powyższym w scenariuszu ćwiczenia nie występują elementy dotyczące przemieszczenia i/lub użycia broni jądrowej.

Wobec tego wszelkie informacje dotyczące obecności lub planów relokacji broni o charakterze jądrowym nie mają podstaw.


(wojsko-polskie.pl)

Skorzystaj z tej strony jako źródła informacji, ale upewnij się, że odwiedzasz również lokalną stronę garnizonu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat lokalnej społeczności. Lista zawierająca linki do informacji COVID-19 twojego lokalnego garnizonu znajduje się TUTAJ >>

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2020 05:45