Policjanci skarżą się, że ich prośby o przeniesienie do jednostek bliżej miejsca zamieszkania nie są uwzględniane. Powoduje to dużą uciążliwość i negatywnie wpływa na poziom służby. RPO zwraca uwagę komendanta głównego Policji na zagrożenia płynące z braku równowagi między życiem zawodowym a prywatnym funkcjonariuszy. Efektywna równowaga w tej sferze może poprawić wydajność służby, a otwarta formacja może mieć większą skuteczność, wiarygodność i zaufanie społeczne. AKTUALIZACJA: Służba publiczna jest dobrowolna, a osoby które ją pełnią, muszą mieć pełną świadomość wagi realizowanych zadań oraz świadomość ograniczeń, obowiązków, obciążeń i niedogodności. Dbałość o indywidualne potrzeby funkcjonariuszy nie może odbywać się z oczywistym uszczerbkiem dla dobra służby - odpowiada komendant główny Policji.