Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2020 r. Rozporządzenie traci moc z dniem 11 sierpnia 2020 r


źródło: dziennikustaw.gov.pl (28.07.2020)
fotokolaż (gov.pl) suskiDlkaWas.info


DOKUMENT DO POBRANIA W PDFTUTAJ >> ;