opublikowano: 29.10.2021

DOKUMENT DO POBRANIA /przekierowanie/ DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1974;

TO TRZEBA WIEDZIEĆ! UODO: Kwestia ochrony danych osobowych - a używanie prywatnych telefonów przez radnych i członków jednostek pomocniczych w JST - w tym w powiecie suskim;

POLECANE: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu;

POLECANE: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym;

POLECANE: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 maja 2020 r. Poz. 920;

POLECANE: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

zdjęcie tytułowe tematyczne / screen: BIP