Rezultatem czynności operacyjnych Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie było rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się rozprowadzaniem narkotyków. W tej sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, które nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krakowie 1 Wydział Śledczy. Kilka dni temu podczas szeroko zakrojonej akcji, w której brało udział 126 policjantów, zatrzymano 13 osób na terenie powiatu suskiego i sądeckiego.


Sprawa dotyczy funkcjonowania w okolicach Suchej Beskidzkiej, zorganizowanej grupy przestępczej, ukierunkowanej na popełnianie przestępstw stypizowanych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości marihuany, amfetaminy, tabletek ecstazy i mefedronu. Jak ustalono, w trakcie funkcjonowania grupy, jej członkowie wprowadzili do obrotu ponad 5 kilogramów narkotyków. 
W dniach 12 i 13 października 2021 roku funkcjonariusze wydziałów dw. z przestępczością narkotykową z krakowskiej komendy miejskiej i komendy wojewódzkiej wraz z policjantami innych wydziałów kryminalnych komendy wojewódzkiej jak też funkcjonariuszami z samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z Krakowa i Radomia (w sumie w działania zaangażowanych było 126 policjantów) na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie dokonali licznych przeszukań i szeregu innych czynności procesowych. W ich wyniku na terenie powiatu suskiego i sądeckiego zatrzymano 13 osób zamieszanych w handel narkotykami, w tym 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej. U zatrzymanych podejrzanych zabezpieczono należący do nich majątek o łącznej wartości ponad 50 000 zł.
 


Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie, sąd zastosował wobec 7 zatrzymanych osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w stosunku do pozostałych zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekraczania granicy.
 
Podejrzanym za zarzucane im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy.źródło: policja.pl / youtube.com/suskiDlaWas-info [opublikowano 18.10.2021]


opublikowano: 18.10.2021
zdjęcia: Policja

Więcej o tej sprawie wkrótce!

Wszystko działo się pod "czujną służbą" KP i KPP w powiecie suskim - przy "czujności" rady powiatowej i rad gminnych. - Ot, przypadłość samych swoich. - Warto wspomnieć, że:

- 28 kwietnia 2020 r. oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej  poinformował redakcję, że...:

"Nie podajemy  do wiadomości publicznych danych tj. imienia i pierwszej litery nazwiska z uwagi, iż nasze miejscowości są małe, gdzie prawie każdy każdego zna i można by szybko ustalić lub zidentyfikować daną osobę.

- 23 lipca 2020 r.:

Z uwagi na mały powiat, nie podajemy w komunikatach zarówno imienia, jak i pierwszej litery nazwiska, a tym bardziej w zestawieniu z opisem pojazdu, gdyż mogłoby to identyfikować osobę w danym środowisku.  
 
asp. szt. Wojciech Copija
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej  


Dla Policji w powiecie suskim powiat jest zbyt mały i wszyscy się znają - więc nie może Policja wskazywać imion i pierwszych liter nazwisk podejrzanych - sprawców występków, lub przestępstw! Tak też przestępczość w powiecie suskim ma się dobrze - nawet ta narkotykowa. - Cóż, że zlikwidowali jedną zorganizowaną grupę przestępczą - na ich miejsce już tworzą się zapewne inne.