Upływają kolejne jubileusze obchodów odzyskania niepodległości przez naród polski - trzykrotnie zniewalany zaborami sąsiadujących cesarstw. - III Rzeczpospolita Polska hołduje bohaterstwu ludzi tamtej epoki sprzed 104 lat, kiedy to ważyły się losy narodu polskiego po 123 latach zniewolenia przez zaborców. - My, górale podhalańscy i beskidzcy nie zostaliśmy wynarodowieni oraz nie odebrano nam nigdy wiary chrześcijańskiej. Szczególne Kościół Rzymskokatolicki zakorzeniony od wielu wieków dał mieszkańcom obecnego powiatu suskiego i dekanatu makowskiego ducha walki o wolność narodową i państwową.