Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia z dnia 21.07.2021 10:30


POWIAT SUSKI


Liczba zakażonych: 0
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 0,00

Liczba przypadków
 śmiertelnych: 0
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
wyłącznie z powodu COVID: 0

Liczba osób objętych kwarantanną:
 109
Liczba wykonanych testów: 71
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 0

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


liczba nowych zakażeń: 11

liczba przypadków śmiertelnych: 1
choroby współistniejące wraz z COVID-19: 1
wyłącznie z powodu COVID: 0

liczba osób na kwarantannie: 5495
liczba wykonanych testów: 3324
w tym z wynikiem pozytywnym: 15
RZECZPOSPOLITA POLSKA


EUROPA I ŚWIAT

METODYKA

Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu EWP w ciągu ostatniej doby (osoby z unikalnym numerem PESEL) Korekty – w systemie raportowym, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą zmienić się wstecznie na skutek wprowadzanych korekt. Korekty mogą dotyczyć również danych adresowych lub danych osobowych. Co za tym idzie, globalna liczba przypadków będzie wyliczana na każdy dzień od nowa, a zmiana tej wartości w określonym przedziale czasu może nie być równa sumie wszystkich nowych przypadków zaraportowanych w poszczególnych dniach tego okresu. Pozytywne wyniki testów antygenowych i komercyjnych są uwzględniane na bieżąco w prezentowanych danych Zgony uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. W indywidualnych przypadkach, po weryfikacji medycznej lub ponownym zaraportowaniu powód zgonu danej osoby może zostać zmieniony. W raportach dziennych występują przypadki zaraportowania wyniku dodatniego bez przypisania do konkretnego województwa i powiatu, w związku z brakiem adresu pacjenta po stronie laboratorium. Wskazani pacjenci będą przypisywani do województw i powiatów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne

opublikowano: 21.07.2021


STATYSTYKI ARCHIWALNE Z ROKU 2020