Ta umowa i jej ratyfikacja może stać się zmorą dla ukrywających się obywateli RP oraz tych, którzy dopuścili się przestępstw na terenie RP - także obcokrajowcom związanym zwłaszcza z najcięższymi przestępstwami kryminalnymi lub gospodarczymi. - To ważny dokument w świetle ukracania poczucia bezkarności za czyny podlegające ściganiu z urzędu oraz na wniosek pokrzywdzonego/pokrzywdzonych. - Argentyna nie będzie już azylem w sieci państw i krajów, które nadal nie współpracują z polskim wymiarem sprawiedliwości. Od połowy września 2020 roku prokuratorzy i sądy mają większe pole do działania. 

DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 1504 Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. - Trzeba mieć na uwadze, że ta umowa działa w dwie strony - bo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą dotychczas przebywać przestępcy, którzy ukrywają się przed argentyńskim wymiarem sprawiedliwości.

foto: pixabay.com