DOTACJA Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI


Nieprawidłowości w działalności Funduszu Sprawiedliwości stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, o czym czytamy w publikacji prasowej: NIK o realizacji ustawowych zadań Funduszu Sprawiedliwości. Wśród wymienionych w raporcie NIK - stowarzyszeń OSP - jasno wskazano Stowarzyszenie OSP Maków Podhalański Dolny, którego prezesem jest Mateusz Szklarczyk, zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim przez burmistrza Pawła Salę (czynny w OSP), który ma także w innej sprawie prokuratora zainteresowanego jego działalnością, zaniechaniem i niedopełnianiem obowiązków, o czym w artykule: Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej wyjaśnia nieprawidłowości określone w wystąpieniu pokontrolnym NIK w Gminie Maków Podhalański.

Dzisiaj Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej poinformowała:

"...informuję, że pod sygnaturą 4143 - 0 Ko 69 2021 prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości przy wykorzystaniu środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości."

Prokurator
Joanna Dubin

O co chodzi w tej sprawie? - Otóż między innymi:

Dokument do pobrania /przekierowanie/ nik.gov.pl/plik/id,24738,vp,27486.pdf;Tyle z ww. raportu NIK. - Teraz sprawdza to prokuratura, i na wniosek NIK kilka innych instytucji państwa. - Czy, sprawa w Prokuraturze Rejonowej w Suchej Beskidzkiej nabierze biegu przeciwko komuś konkretnie - dowiemy się zapewne za jakiś czas - ale idzie o nie małe środki finansowe, które być może były wyłudzone w nieuczciwy sposób - co może wskazywać, że stowarzyszenie OSP Maków Podhalański Dolny korzysta z wielu protekcji (społeczeństwo wskazuje, że głosują na wskazanych polityków partii rządzącej obecnie w RP. - Wielu ludzi sugeruje wręcz pewien układ, jaki istnieje pomiędzy prezydentem RP i jego małżonką - a osobami zrzeszonymi w OSP Maków Podhalański Dolny - o czym może wskazywać fakt pobytu ww. w remizie (przed remontem i po remoncie) pary prezydenckiej.


źródło: prezydent.pl


źródło: Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoNa to spotkanie oficjalne - prezes OSP Maków Podhalański Dolny wykluczył udział mediów prasowych lokalnych! Prasa pracująca w oparciu o art. 14 Konstytucji RP, o art. 1 i 2 - Ustawy Prawo prasowe, o art. 11 Karty Praw Podstawowych - została pozbawione praw gwarantowanych! - Dzisiaj wychodzi na jaw za pośrednictwem NIK to, że nie wszystko jest takie transparentne w tym stowarzyszeniu i samorządzie Makowa Podhalańskiego. - Czy, prokurator Joanna Dubin i funkcjonariusze Policji - doszukają się potwierdzenia nieprawidłowości i ich skali - idąc tropem raportu NIK? 

- Jak dużą rolę odgrywa Prezydent RP, jak dużą Agata Kornhauser-Duda - małżonka prezydenta, a jak dużą między innymi komendant KP PSP w Suchej Beskidzkiej, ile w tym udziału ma burmistrz Paweł Sala, ile strażak ochotnik i radny miejski Makowa Podhalańskiego - Łukasz Klimasara, a ile prezes Stowarzyszenia OSP Maków Podhalański Dolny Mateusz Szklarczyk, który jak wiadomo co najmniej "z dwóch źródeł doi". Istotną jest rola radnych miejskich Makowa Podhalańskiego, którzy zamiast wspierać media prasowe - to prowadzą niewypowiedzianą oficjalną wojnę wolności słowa i prawom prasy. To temat, który odbije się czkawką - radnym podczas najbliższych wyborów do JST.

Co wyniknie z ujawnionego przez NIK raportu i stwierdzonych nieprawidłowości w Fundusz Sprawiedliwości, co ujawnią prokuratorzy? - W Prokuraturze Rejonowej w Suchej Beskidzkiej sprawa jest w gestii prokuratora Joanny Dubin - ale zapewne nad całością spraw będzie jakiś nadzór wyższy - bo NIK skierowała raport do najważniejszych instytucji państwa.

Czy, w całości dotyczącej Stowarzyszenia OSP Maków Podhalański Dolny doszło do protekcji politycznej? - Czy, może coś więcej? - Społeczeństwo, strażacy innych stowarzyszeń OSP w regionie mają wiele teorii i opinii - nieoficjalnie wiadomo, że w OSP Maków Podhalański Dolny - "kolanka idą" - w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim pracownicy nie do końca "trzymają sztamę z burmistrzem, radnymi" - też chcą pracować spokojnie i nie jest w ich interesie ukrywanie nieprawidłowości - bo "wilczy bilet może dostać każdy" - jeżeli wejdą kontrole na polecenie prokuratury. Brak transparentności działalności Stowarzyszenia OSP Maków Podhalański Dolny - było już sygnalizowane społeczeństwu - sprawami zainteresowali się także inne stowarzyszenia w powiecie suskim, bo konkurencja pomiędzy OSP jest "pierońska". 
źródło: KPRP prezydent.pl

Pozostaje oczekiwać na ustalenia prokuratorskie i innych organów państwa. - Skoro wszczęto czynności sprawdzające - a NIK wskazał wiele nieprawidłowości - to można się spodziewać jednak, że postępowanie nie zostanie umorzone bez poważnego uzasadnienia. - Społeczeństwo spodziewa się od Prokuratury Rejonowej w Suchej Beskidzkiej znacznie więcej niż tylko wyjaśnienia ze strony Stowarzyszenia OSP Maków Podhalański Dolny, oraz od burmistrza Makowa Podhalańskiego, jak również od rady miejskiej.

AKTUALIZACJA

W ramach kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła czynności kontrolnych w Stowarzyszeniu OSP Maków Podhalański Dolny / UM Maków Podhalański. Czynności te były prowadzone min. u Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości.

Wydział Prasowy Najwyższej Izby Kontroli

przesłano: 12.10.2021 15:07

AKTUALIZACJA [13/10.2021]


DOTACJA Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 13.05.2019 r. Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala podpisał w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie umowę przyznania dotacji Gminie Maków Podhalański na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem technicznym, zbiornikiem wody oraz sprzętem ratownictwa drogowego dla Jednostki OSP Maków Podhalański Dolny.


W imieniu Ministra Sprawiedliwości umowę podpisała Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Pani Urszula Dubejko, przy podpisaniu umowy byli również obecni Druhowie Jednostki OSP Maków Dolny.

Zadanie realizowane jest w ramach pozytywnie ocenionego wniosku złożonego przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego, w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Maków Podhalański z Funduszu Sprawiedliwości otrzymała kwotę 950 000,00 złotych a pozostała część w wysokości 50 000,00 złotych pochodzi z budżetu gminy.

W obecnej chwili prowadzone jest postępowanie dla wybrania Wykonawcy zadania

Data publikacji: 2019.05.31

źródło: makow-podhalanski.pl 

[pisownia oryginalna]

ostatnia aktualizacja: 13.10.2021 23:17


AKCJA SPOŁECZNA