W dniu 22 listopada 2021 roku w toku śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie oraz prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegaturę w Krakowie, dokonano zatrzymania 7 osób, którym w dniu 23 listopada 2021 roku ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczące przestępstw z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 228 § 1 k.k., 229 § 1 k.k. art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k.


Postępowanie to dotyczy działalności szeregu powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo podmiotów w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2017 roku do nieustalonego dnia i miesiąca 2020 roku w Krakowie, mającej na celu wyłudzanie dotacji od podmiotów dysponujących środkami z Funduszy Europejskich m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a także subwencji finansowych udzielanych w ramach programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Małych i Średnich Firm”.


Jak ustalono, przedsiębiorcy wnioskowali o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem specjalnego funduszu. Mechanizm inwestycji łączył uzyskane środki publiczne z NCBiR z kapitałem prywatnym wniesionym przez beneficjentów. Ponadto ustalono, że prezes spółki zarządzającej funduszem uzależniał wypłatę subwencji od uzyskania korzyści majątkowych.


W toku śledztwa badane jest także uzyskanie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w Warszawie. Dotacja była skierowana do przedsiębiorców i uzależniona od ilości zatrudnionych osób. Zgromadzone w sprawie materiały wskazują, że wnioskujący o dotacje wprowadzili PFR w błąd co do ilości rzeczywiście zatrudnionych osób i uzyskali nienależne dofinansowanie.


W stosunku do podejrzanych Dariusza L., (lat 38), Mariusza B., (lat 37), Artura G., (lat 38), Łukasza R.,(lat 41), Krzysztofa H., (lat 42), Katarzyny B., (lat 35) i Moniki R., (lat 51) zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwotach od 30 000 zł do 100 000 zł oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, w toku których nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.


Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie

opublikowano: 24.11.2021