W związku z niekorzystną sytuacją pogodową starosta suski Józef Bałos zwołał w dniu 7 stycznia br. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą powiatowe służby, inspekcje i straże. W trakcie spotkania omówiona została bieżąca sytuacja związana z intensywnymi opadami śniegu. Przedstawiciele służb poinformowali o podejmowanych działaniach w zakresie utrzymania komunikacji publicznej, przejezdności dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, zapewnienia dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa na szlakach górskich.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił uwagę na obowiązek usuwania nadmiaru zalegającego  śniegu z połaci dachowych oraz nawisów lodu przez  właścicieli i zarządców budynków wielkopowierzchniowych, użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego.  Z kolei Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przypomniał o konieczności zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).  Służby nadzoru budowlanego oraz straż pożarna zapowiedziały w najbliższych dniach kontrole ww. obiektów.

Starosta suski zobowiązał służby, inspekcje i straże do monitorowania sytuacji pogodowej i podejmowania niezbędnych działań w celu zapewnienia funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców.

Opublikowano: 08.01.2019
źródło: powiatsuski.pl