Do 16 grudnia - każdy może zgłosić kandydata do wyróżnienia dla osób zaangażowanych społecznie, a także tych, które dokonały bohaterskiego czynu.


Mają mądrość pomagania. Pokazują, co dziś znaczą pojęcia: zaangażowanie społeczne, pomoc słabszym, poświęcenie i braterstwo. Ludzie wyjątkowi, współcześni bohaterowie – którzy są wśród nas i obok nas. Do 16 grudnia każdy może zgłosić kandydata do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.


To honorowe wyróżnienie zostało ustanowione 8 lat temu przez Muzeum Powstania Warszawskiego. W konkursie uczestniczyć mogą osoby reprezentujące różne pasje, talenty, dziedziny i zawody, wyróżniające się zaangażowaniem w działalność na rzecz innych oraz osiągnięciami w aktywności społecznej.  W poprzednich edycjach jury nagrodziło m.in. studenta z Opola, który stanął w obronie studentów z Ukrainy i obronił ich przed atakiem pijanego mężczyzny czy dwudziestoczterolatka z Rzeszowa, który w ramach akcji „The Best Trip – W drodze po pomoc” podróżuje na wózku inwalidzkim po Europie i zbiera pieniądze na cele charytatywne.


Nominowani i laureaci Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” pochodzą z różnych zakątków Polski, różnią się doświadczeniami, ale mają wspólną cechę – pomagają i uczą pomagać. Są społecznikami i altruistami. Bo właśnie oni, choć czasem wcale nie są tego świadomi, przyjmują w życiu tę samą postawę, którą prezentował patron Nagrody - Jan Rodowicz „Anoda” – żyj najpełniej, jak można, dla ojczyzny, dla innych, ale także dla siebie.


Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

1. całokształt dokonań (wybitne osiągnięcia, spójna oraz konsekwentna postawa życiowa godna naśladowania);

2. akcja społeczna (wyróżniające się dzieło lub przedsięwzięcie społeczne zakończone sukcesem);

3. wyjątkowy czyn (na przykład uratowanie komuś życia).


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie 1944.pl >> - zgłoszenie można wysłać online lub pocztą tradycyjną na adres:

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79

00-844 Warszawa


Ogłoszenie wyników odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego w marcu 2020 roku, w 97. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody”.

Autor: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Opublikowano: 05.12.2019