Punkty wypadków ze skutkiem śmiertelnym na mapie - nie zawsze odpowiadają zdarzeniom z ostatniej dobry. - Policja uzupełnia informacje z opóźnieniami czasowymi - co, nie odzwierciedla rzeczywistości dobowych zdarzeń śmiertelnych na drogach. - Artykuły redakcyjne są uzupełniane w miarę uzyskiwania informacji od Policji, Straży Pożarnej lub innych źródeł informacji. [red. nacz.]