Zaproszenie do spotkań informacyjnych dla inwestycji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)
oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dla przedmiotowej inwestycji:

20.10.2021 godz. 16:00-18:00 w budynku OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2, Maków Podhalański
21.10.2021 godz. 16:00-18:00 w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego ul. Zamkowa 1, Sucha Beskidzka
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie suskim, na terenie gminy Maków Podhalański i Sucha Beskidzka. Długość odcinka w zależności od wariantu mierzy od ok. 4.4km do ok. 6.7km.


Cel i zakładany efekt zadania:

celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym przebiegu wariantu obwodnicy Makowa Podhalańskiego, uściślenie korytarza terenu, przygotowanie materiałów, które posłużą do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wybór optymalnego wariantu rozwiązań projektowych, przeznaczonych do dalszych faz opracowania.


Dyżur projektantów:

20.10.2021 godz. 10:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w budynku OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki nr 2, Maków Podhalański

21.10.2021 godz. 10:00-13:00 oraz 14:00-16:00 w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego ul. Zamkowa nr 1, Sucha Beskidzka

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu SWECO Polska Sp. z o.o. +48 882 357 017 lub +48 605 441 273


Materiały informacyjno-konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem /przekierowanie/ dk28makowpodhalanski.pl;


Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 05.11.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy: krzysztof.dabrowski@sweco.pl lub drogą tradycyjną na adres biura SWECO Polska Sp. z o.o. ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków z dopiskiem „Maków Podhalański DK28″.


Informację przesłała:

Iwona Mikrut
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
Pion Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie

przesłano: 13.10.2021

Projektowana droga została zakwalifikowana do dróg klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o następujących wstępnych parametrach technicznych:

klasa drogi: GP

prędkość projektowa: Vp = 60 km/h

przekrój: 1×2

pas ruchu o szerokości: 3,50 m

jezdnia o szerokości: 7,0 m

pobocze: 1.5 m

Szerokość pasa dzielącego: brak

Szerokość pasa awaryjnego: brak

kategoria ruchu: KR5

nośność nawierzchni: 115 kN/oś

dostępność drogi: ograniczona tylko na skrzyżowaniach

Docelowe parametry techniczne i typ przekroju normalnego drogi zostaną dobrane na podstawie wyników m.in. analiz i prognoz ruchu.


źródło: dk28makowpodhalanski.pl;

ostatnia aktualizacja: 13.10.2021 18:22